Duayen - Yangın Boyası

KALİTE POLİTİKAMIZ

- Müşteri memnuniyetini esas alarak gerçekleştirdiği faaliyetleri, kurmuş olduğu kalite yönetim sisteminin esaslarına göre yürütmeyi,

- Müşteriye zamanında ve hatasız ürün ve hizmet sunmayı,

- Tüm çalışanlarının katılımıyla sistemi sürdürülebilirlik içinde yönetimini sağlamayı,

- Kalite, bir yaşam tarzıdır, herkesin işidir, müşterilerimize olan görevimizdir prensiplerini benimsemek ve bu anlayışla hizmet sunmayı,

- Her işi ilk defada doğru olarak yapmayı,

- Müşteri varsa biz varız" düşüncesiyle satış politikamızı "Müşteri tatmini" üzerine kurmayı,

- Sürekli gelişmeyi,

- Sektörümüzdeki yasal şartları belirleyen iş güvenliği ve yasal mevzuata uygunluğu,
- Yapılan her çalışmanın "Türkiye'nin gelişmesi" demek olduğunun bilincinde olmayı,